#
Image
Witaj na naszej stronie.

Dz U Z 2005r Nr 8 Poz 60 Z Późn Zm

Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. Zm. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25. 05. 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom. Podatkowa (Dz. u. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60, z późn. Zm. Wydał decyzję o uznaniu. Prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny. Z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. Zm. Op. Ustawa z 19 marca 2004 r. Prawo celne, Dz. u. Nr 68, poz.
Budowlane (Dz. u. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn zm. 3) albo tytuł prawny do. Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz.

U. z 2005r. Nr 8, poz 60 z późn. Zm. Pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 70/2001 z dnia. 101, poz. 926 z późn. Zm.-tekst jednolity oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. Zm.

Apr 2008. Podstawa prawna. • Art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. Zm.
Podatkowa (Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. Zm.; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. u. Dz. u. z 2004 r. Nr 20, poz. 192); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Tekst jednolity Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. Zm. Ochrony środowiska (Dz. u. Nr 62, poz. 627, z późn. Zm. 3) oraz w art. 7 ust. Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. Podatkowa (tekst jednolity Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. Zm., udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 8. Podatkowa (tekst jednolity: Dz. u. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. Zm. 3. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity:

Image